Certifikacijska ustanova TÜV NORD – TÜV Croatia nam je dodelila certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

Podjetje Laser Inženjering d.o.o. iz Zagreba je postalo nositelj mednarodnega certifikata za vodenje kakovosti, in sicer norme ISO 9001:2008 ter certifikata za vodenje zaščite okolja norme ISO 14001:2004. S tem je podjetje zaokrožilo svoj sistem vodenja kakovosti storitve obdelave kovin, pri čemur spoštuje vse visoke norme za zaščito okolja.

Obe normi predstavljata veliko prednost, obenem pa oprijemljivo korist za vsako podjetje, ki je norme pridobilo, kakor tudi za vse njegove stranke in poslovne partnerje. Certifikat vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2008, katerega je podjetje Laser Inženjering d.o.o pridobilo prvo v branži laserskega razreza kovin na Hrvaškem, je potrdilo uporabe mednarodne norme sistema vodenja kakovosti v poslovni organizaciji. Dolgoročna uspešnost organizacije ni odvisna samo o kakovosti izdelkov, kapacitet resursov ali o trenutnih poslovnih rezultatih. Zagotovilo dolgoročne kakovosti se nahaja v sistematičnemu pristopu vodenja. Prav norma ISO 9001:2008 nudi prednost pred konkurenčnimi podjetji, saj proizvajalcem in dobaviteljem omogoča zanesljivost, dokazuje pa tudi resnost organizacije ter usmerjenost k kakovosti, kakor tudi usmerjenost na stalne izboljšave izdelkov in storitev.
Mednarodna norma ISO 14001:2004 je norma za vodenje okolja, ki vsebuje urejenost organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postopke, procedure za razvoj, implementacijo, doseganje, analiziranje in ohranjevanje politike vodenja okolja. Uporaba sistema okolja nudi okvir za inovativni razvoj, ki bazira na principih zaščite okolja, preprečevanja onesnaženja in zaščite naravnih resursov.

“Pridobitev ISO certifikata je velik dosežek za vsako podjetje. Je tudi dokaz, da poslovanje podjetja zadovoljuje široke mednarodne standarde, kar potrjuje kakovost storitev, ki jih ponuja svojim uporabnikom. Za podjetje Laser Inženjering je največja prednost v občutku varnosti, ki jo ISO certifikat vliva našim kupcem, dobaviteljem in poslovnim partnerjem, kar nedvomno vpliva tudi na njihovo zaupanje” je dejal Anđelko Kaščel, direktor in lastnik podjetja Laser Inženjering.

“Pridobiti certifikat ISO 9001 pomeni biti usmerjen na kontinuirano vlaganje v izboljšave poslovanja in predstavlja temelj za uspešno rast in razvoj podjetja. S tem certifikatom dokazujemo svojo resnost in namen realizacije poslovnih ciljev skozi višjo kakovost storitev, boljšo delovno učinkovitost in opazno manjše število napak, s tem pa nižje stroške in natančnejše dobave, kar pa direktno vpliva na zadovoljstvo naših kupcev in njihovo zaupanje. Z implementacijo norme ISO 14001 dokazujemo, da spoštujemo principe razvoja in da svoje temeljimo na skrbi za okolje.”

Certifikacijsko revizijo je izvedlo podjetje TÜV NORD – TÜV Croatia, ki je v lastništvu TÜV NORD GROUP iz Nemčije. Podjetje TÜV NORD GROUP je akreditirano z več kot 120 domačimi in mednarodnimi akreditacijami, ima pa tudi mrežo z več kot 1200 izkušenimi strokovnjaki. Glede na realizacijo, ki sega preko milijardo evrov, lahko zagotovo trdimo, da je TÜV NORD priznano kot eno od vodilnih podjetij v svojem področju delovanja.

Za vse dodatne informacije nas lahko kadarkoli kontaktirate s pomočjo naših kontaktnih informacij.