Sistem kakovosti

Dolgoročna uspešnost organizacije ni primarno odvisna od kakovosti izdelka, kapacitet resursov ali od trenutnih poslovnih rezultatov. Zagotovilo dolgoročne kakovosti se nahaja v sistematičnem pristopu vodenja.

Standarda ISO 9001 in 14001 dajeta prav takšno konkurenčno prednost podjetjem, ker zagotavljata zanesljivost proizvajalcem in dobaviteljem, dokazuje resnost organizacije in usmerjenost k kakovosti, kakor tudi usmerjenost k stalnim izboljšavam izdelkov in storitev.

Sisteme vodenja kakovosti in okolja kontinuirano vzdržujemo z namenom doseganja višje učinkovitosti pri delu ob znatno manjšemu številu napak, posledično pa s tem ustvarimo manjše stroške in natančnejše dobave, kar direktno vpliva na zadovoljstvo in zaupanje naših kupcev.