Poslovna pot podjetja Laser Inženjering je še eden od primerov v praksi, kako se ob jasni ideji, znanju, predanemu delu in strokovnih sodelavcih lahko v relativno kratkem času realizirajo izjemno ambiciozne ideje; postati vodilni hrvaški center za razrez kovin z več kot 1.000 rednimi kupci, razpolagati z najmodernejšimi tehnologijami in izvažati več kot 50% svojih storitev.

V sredini julija tega leta bo podjetje beležilo pet let poslovanja, zato je primerno, da se spomnimo kako se je vse začelo in kateri ključni faktorji so omogočili, da imamo vodilni položaj na hrvaškem tržišču trgu kar se tiče razreza kovin.

 

Povzetek na rast in razvoj podjetja Laser Ing v preteklih petih letih

Laser Ing je skromno začel z delom v juliju leta 2014 z devetimi uslužbenci, v najetem poslovnem prostoru in z enim strojem za laserski razrez kovin. Kljub skromnemu začetku, je podjetje od drugih ponudnikov izstopalo prav zaradi velike posvečenosti vsakemu kupcu.

Postavljanje zahtev kupcev v center pozornosti podjetja od samega začetka dela je bil ključen faktor za uspešno in hitro širjenje poslovanja.

„Hitrost obdelave naročil, kakovost obdelave kovine, upoštevanje standarda označevanja in pakiranja pozicij ter spoštovanje dobavnih rokov predstavlja minimum za vsako podjetje, ki se resno želi ukvarjati s tem poslom.“ – je na internih sestankih tima bila pogosta izjava direktorja in lastnika Laser Ing-a, g. Anđelka Kaščela.

 

V naslednjih dveh letih (2015 – 2016) je podjetje progresivno raslo, pridružili so se nam novi strokovni sodelavci, vlagalo se je v izobraževanje, nove tehnologije in marketing na tujih tržiščih. Velika pozornost se je posvečala poslovnem in strokovnem mreženju. Vse navedeno je omogočalo realizacijo vodilnega položaja v laserskem razrezu kovin na Hrvaškem. Vendar pa ni ostalo na temu.

Zaradi vse večjih potreb po ostalih tehnologijah razreza kovin, kot je vodni razrez, plazma in avtogeni razrez, je uprava določila načrt podjetja za prihodnja leta, ki je strnjen v besedilu vizije podjetja:

„Naša vizija je biti priljubljeni servisni center za obdelavo kovin, kjer kupci in poslovni partnerji iz EU ter regije prepoznajo kakovost, zanesljivost in profesionalnost.“

 

V zadnjih dveh letih (2017 – 2018.) se aktivno dela na realizaciji strategij, s pomočjo katerih se želi uresničiti vizija. Sprejemajo se odločitve glede gradnje lastnega proizvodnega pogona z upravno stavbo. Pričelo se je planiranje lastne ERP rešitve s ciljem bolj transparentnega in učinkovitega poslovanja.. Formiral se je novi oddelek organizacije upravljanja proizvodnje. Prevzelo se je podjetje za razrez DOK-ING z vsemi uslužbenci in strojnim parkom. Razširil se je strojni park z nekaj stroji: najmodernejši laserski rezalnik Bystronic fiber dynamic, stroj za krivljenje kovin znamke Bystronic, vodni rezalnik, stroj za avtogeni razrez. Formiral se je novi oddelek za upravljanje poslovanja s ključnimi kupci.

 

Na kaj smo dandanes še posebej ponosni

Dandanes, leta 2019, torej pet let od ustanovitve, se je naša vizija uresničila. Laser Ing ima skupaj zaposlenih 46 uslužbencev v lastnem proizvodnem pogonu in upravni stavbi s površino 1.100 m2, v prihodnje pa planira realizirati letne prihodke v višini 4,1 mil. €. Zaradi vse večjega števila strank in povečanja potrebe po storitvah podjetja na avstrijskem trgu je bila ustanovljena podružnica v Avstriji.
 

„Vizija Laser Ing-a, kakor tudi vrednote, na katerih je podjetje zraslo, morda najbolje najbolj prikazuje novi promocijski videospot, s pomočjo katerega smo želeli vzporedno prikazati perfekcionizem izvedbe klasične glasbe s timskim delom naših oddelkov, kakor tudi uslužbencev v proizvodnji, in sicer med planiranjem, izdelavo in odpremo pozicij, ki so sestavni del vrhunskih proizvodov nekaterih od naših cenjenih kupcev.“ – je komentiral je Anđelko Kaščel.

Med nedavnim snemanjem našega videospota smo gostili glasbenike Hrvaške komorne filharmonije, ki je v naši proizvodni hali izvedla »Jelačić marš«, skladbo velikana dunajske klasike in skladatelja Johanna Straussa starejšega. Jelačić marš Zagreb kulturološko povezuje z Evropo, s svojo ritmično in melodijsko strukturo pa se odlično prilega v našo vizijo.

 

Kakšni so nadaljnji načrti podjetja Laser Ing?

Od same ustanovitve podjetja je bila ideja, da se posluje na razvitem in urejenem tržišču zahodnega gospodarstva. Dandanes na EU tržišča izvažamo več kot 50% svojih storitev, cilj v roku dveh let pa je izvažanje 60% svojih storitev. Cilj pa je vsekakor tudi to, da zadržimo vodilni položaj v storitvah razreza kovin na domačem trgu , poleg tega pa tudi nuditi dodano vrednost v proizvodnji naših kupcev s komplementarnimi storitvami, da bi lahko nudili celovite storitve in povečali vrednost vsakem novem poslu.

Kot posledica takega pristopa bo sigurno prišlo tudi do razvoja lastnega proizvoda kot rezultat zapiranja kompletnega procesa proizvodnje.

 


Želeli bi se zahvaliti vsem našim zaposlenim, kupcem, dobaviteljem in poslovnim partnerjem, da so bili pomemben del našega razvoja v preteklih petih letih delovanja podjetja ter da so na ta način prispevali k realizaciji naše vizije.