Sistem kakovosti

Dolgoročna uspešnost organizacije ni primarno odvisna od kakovosti izdelka, kapacitet resursov ali od trenutnih poslovnih rezultatov. Zagotovilo dolgoročne kakovosti se nahaja v sistematičnem pristopu vodenja.

Norma ISO 9001:2008 je tista, ki nam omogoča prednost pred konkurenco, saj proizvajalcem in dobaviteljem nudi zanesljivost, dokazuje resnost organizacije in usmerjenost k kakovosti, kakor tudi usmerjenost k stalnim izboljšavam izdelkov in storitev.

Implementacija sistema za vodenje okolja (ISO 14001:2004 ) omogoča okvir za inovativni razvoj, ki temelji na principih zaščite okolja, preprečevanje onesnaženja in zaščito naravnih resursov.

Uspešno implementacijo norm normi ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 potrjujemo z ustreznimi certifikati.

Sisteme vodenja kakovosti in okolja kontinuirano vzdržujemo z namenom doseganja višje učinkovitosti pri delu ob znatno manjšemu številu napak, posledično pa s tem ustvarimo manjše stroške in natančnejše dobave, kar direktno vpliva na zadovoljstvo in zaupanje naših kupcev.