Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe urejajo pogodbena razmerja med LASER INŽENJERING d.o.o. in kupcem blaga ter storitev (v nadaljevanju: Naročnik) od LASER INŽENJERING d.o.o., razen v primerih, ko sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače.

Splošni pogoji so sestavljeni in objavljeni v hrvaščini in angleščini. V primeru nejasnosti, dvoma ali kakršnega koli protislovja med obema jezikovnima različicama bo pri uporabi imela prednost hrvaška različica in bo veljala za edino veljavno ter zavezujočo različico Splošnih pogojev poslovanja.

Dokumentacija