Profil vodstva in ključnih zaposlenih

Anđelko Kaščel

Anđelko Kaščel (rojen leta 1966) je magistriral iz ekonomske znanosti v Zagrebu, in sicer smer Management malih in srednjih podjetij. Ime več kot 20 let delovnih izkušenj na raznih položajih v podjetjih, večinoma v tujini. Bil je tudi član tima pri izdelavi in implementaciji strateškega plana multinacionalke, kakor tudi pri prevzetju in akviziciji v tujem lastništvu. Specializiran je za optimizacijo proizvodnje in nižanje stroškov.

Svoje praktične poklicne izkušnje prenaša na študente kot gost predavatelj (Univerza VERN), kakor tudi na podjetnike in menedžerje skozi organiziranje poslovnih seminarjev (Filozofija uspeha iz perspektive podjetnika). Glavni cilj seminarja je pomoč poslovnim ljudem na poti osebnega nadgrajevanja do uspešnega vodja.

Je član gospodarskega sveta Hrvaške gospodarske zbornice – Zbornice Zagreb.

Področje delovanja v podjetju

Planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor.

Ključne veščine

  • Operativni menedžment
  • Finančni kontroling
  • Nadzor kakovosti

Tuji jeziki

Nemški jezik

Kontaktne informacije