Če želite kovino imeti za nadaljnjo uporabo, jo je potrebno najprej obdelati. Obdelava kovine predstavlja postopek, kjer se kovini spreminjajo dimenzije, oblika ali nekatere lastnosti, ki omogočajo uporabo nadaljnjih postopkov. Samo kovino je možno obdelovati ročno ali strojno. Izbira načina obdelave kovine je odvisna o poznejši uporabi.

Strojna obdelava kovine se izvaja na stroju, ki ima vnaprej definirana orodja za obdelavo. Ena od glavnih prednosti strojne obdelave kovin je natančnost in hitrost obdelave. Glede na to, da stroji zamenjujejo človeka, je napaka med obdelavo skoraj ničelna.

Strojna obdelava kovine se deli na:

I. Obdelava z vnaprej definirano geometrijo orodja

 • Struženje
 • Rezkanje
 • Žaganje
 • Vrtanje

 

II. Obdelava kovine brez definiranega rezila za obdelavo

 • Brušenje

 

III. Obdelava kovine z uporabo prostega rezila

 • Lepanje
 • Poliranje
 • Honanje

 

IV. Obdelava brez uporabe rezila

Vsaka od navedenih tehnik obdelave kovin ima svoje prednosti in slabosti. Izbira strojne tehnike obdelave kovin je v veliki meri odvisna od prihodnje uporabe obdelovane kovine oziroma natančnosti in dami kakovosti obdelave.

Po drugi strani pa ročna obdelava kovin poteka z uporabo ročnih orodij, kot je žaga, pila ali brusilni papir. Ta način obdelave kovin zahteva mišično moč osebe.

 

Ročna obdelava kovin se lahko deli tudi na orodja

 • Piljenje
 • Žaganje
 • Vrtanje
 • Brušenje
 • Strganje

 

Razdelitev obdelave kovin

Obdelavo kovin lahko delimo na:

 • Obdelava brezobličnega stanja – npr. obdelava odpadnega materiala
 • Obdelava kovin brez odstranjevanje drobcev – npr. kovanje
 • Obdelava z odstranjevanjem drobcev – npr. struženje
 • Obdelava kovin s spajanjem: npr. varjenje
 • Zaščita kovin – npr. barvanje
 • Obdelava kovin s spreminjanjem lastnosti – npr. kaljenje

 

Toplotna obdelava kovin

Toplotna obdelava kovin pomeni vpliv toplote na kovino, kjer kovina spremeni svoje lastnosti, kar povzroči delovanje na mikrostrukturo.

Najbolj pogoste kovine, ki se toplotno obdelujejo, so jekla, glavni razlogi zakaj se izvaja obdelava tovrstnih kovin je povečanje trdnosti, žilavosti oziroma preoblikovanje.

Toplotna obdelava kovin poteka:

 • Preden se izvede oblikovanje s pomočjo deformacije
 • Po oblikovanju, da se odstranijo zaostala napenjanja
 • Za povečevanje trdnosti.

 

Obdelava kovin z uporabo CNC stroja

CNC rezkalnik je orodni stroji, ki med obdelavo kovin in pločevin odstranjuje drobce. Uporaba CNC tehnologije v obdelavi s seboj omogoča številne prednosti, ki se predvsem nanašajo na hitrosti in natančnost. Med glavnimi prednostmi uporabe CNC tehnologiji v strojni obdelavi kovin in pločevin je možnost izdelave zahtevnih projektov s pomočjo CAD-CAM tehnologije, kjer se uporabljajo programski ukazi iz 3D risbe. Vendar pa je ena od glavnih pomanjkljivost tovrstnega načina strojne obdelave kovin in pločevin velika količina ostružkov, ki nastajajo. Ta pomanjkljivost se kompenzira z visoko kakovostjo obdelave in majhnimi zahtevami za dodelavo.

Strojna obdelava kovin in pločevin omogoča visoko stopnjo natančnosti in kakovosti z majhno potrebo po dodelavi. Z uporabo CNC tehnologije se bolj zahtevni projekti s pomočjo CAD-CAM tehnologije neposredno prenašajo v CNC stroje, ki za tem izvajajo obdelavo.