Upogibanje pločevin je postopek obdelave kovin brez odstranjevanje ostružkov, kjer se v prečnem preseku notranji del skrajšuje in je obremenjen s tlakom, zunanji del pa podaljšuje ter je prav tako obremenjen s tlakom.

 

Upogibanje pločevine se lahko deli na:

  • Krožno upogibanje pločevine
  • Upogibanje pločevine pod kotom
  • Profilno upogibanje pločevine

 

Upogibanje pločevine je najbolj pogosto uporabljen postopek obdelave pločevin in kovin s plastično deformacijo. Pločevine so najbolj pogosto hladne, če pa gre za večje debeline, pa morajo biti segrete.

Pločevina se med procesom upogibanja nahaja pod vplivom plastičnih in elastičnih napenjanj, kar privede do:

  • Material pridobi želeno obliko
  • Material se razširi zaradi prenehanja delovanja elastičnih napenjanj

Zaradi elastično mora pločevina oziroma kovina biti podvržena večjem upogibanju, da bi dosegli želen kot.

 

Krožno upogibanje pločevine

Krožno upogibanje pločevin in kovin se obnavlja s pomočjo zvijalcev s 3 valji oziroma zvijalcev s 4 valji. Prvi in drugi valj služita kot opora na katero se pločevina naslanja, tretji valj pa je od prvih dveh večji in nima svojega lastnega pogona. Večji oziroma prvi valj se premika in s tem regulira upogibanje. Večina strojev za krožno upogibanje pločevin ima paralelne valje, obstajajo pa tudi stroji, ki imajo horizontalno razmaknjene, kar omogoča cilindrično upogibanje.

Zvijalci pločevin in kovin s štirimi valji omogočajo različne načine upogibanja. Tri valji služijo kot opora, eden valj pa je delovni. Valji, ki služijo kot opora, se lahko premikajo oziroma spreminjajo svoj položaj. Sam način dela pri zvijalcu s štirimi valji je skoraj identičen način dela zvijalca s tremi valji.

Naprednejša tehnologija je omogočila razvoj numerično vodenih zvijalcev pločevina in kovin, to pa omogoča natančno in boljše upogibanje.

 

Upogibanje pločevine pod kotom

Upogibanje pločevin pod kotom se uporablja za upogibanje dolgih in tankih pločevin. Stroj, ki se uporablja med to operacijo, je sestavljen od dveh temeljnih delov. Tak način upogibanja uporablja silo 25 ton.

 

Za kotno upogibanje pločevin se lahko uporabljajo naslednje stiskalnice:

  • Ročne mehanske stiskalnice za upogibanje – stroj je sestavljen iz delovne mize, na katero se polaga pločevina oziroma kovina, ki jo je potrebno zviti. Na tak način je možno upogibati pločevine z debelino do 2 mm.
  • Mehanski zvijalci – tovrsten zvijalec je sestavljen iz delovne mize, na katerega se montira matrica. Tovrsten zvijalec uporablja pogon na elektromotor (trifazni električni motor). Pločevina oziroma kovina, ki se upogiba, se ročno postavi na delovno mizo. Po nastavitvi vseh parametrov je kontrola parametrov upogibanja samodejna.
  • Hidravlični zvijalci – v kolikor zahteve za upogibanje ne morejo zadovoljiti s pomočjo predhodno navedenih zvijalcev, se uporablja hidravlično upogibanje. Tovrsten zvijalec uporablja znatno večji tlak med upogibanjem, kar omogoča upogibanje debelejših in trših materialov.

 

Profilno upogibanje

S profilnim upogibanjem pločevin je možno pridobivati izdelke z relativno veliko dolžino. Med tovrstnim upogibanjem gre najpogosteje za večkotno upobiganje. Profilno upogibanje pločevin in kovin vodi pločevino oziroma kovino skozi serijo valjev, kjer se na vsakem valju opravlja postopno upogibanje. Stroji, ki opravljajo profilno upogibanje, lahko upogibajo celo do 200 metrov pločevine oziroma kovine na minuto.

Upogibanje pločevine ali kovine je postopek hladne (v nekaterih primerih tudi tople) obdelave kovin med katerim se uporabljajo zvijalci do nekaj ton.